ตอบ

ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: ttads2522
« เมื่อ: มิถุนายน 19, 2017, 09:15:31 pm »

http://www.maxplas.com/
ซึ่งเนื่องจากเนื้อของพลาสวูดนั้นแตกต่างจากเนื้อไม้ตามธรรมชาติทั่วไป จึงมีความคงทนต่อแมลงสัตว์กัดแทะต่าง ๆ ได้ดี เพราะเนื้อของ Plaswood มีความหนาแน่นสูงกว่าและมีความเรียบลื่นกว่าเนื้อไม้ตามธรรมชาติ จึงทำให้ยากต่อการเข้ามาอยู่อาศัยและกัดแทะของมอดและปลวกต่าง ๆ ได้ดี ซึ่งถือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม้ตามธรรมชาติถูกทำลายโดยแมลงกัดแทะต่าง ๆ ได้ง่าย เพราะมีช่องและลายไม้ให้แมลงต่าง ๆ เหล่านี้เข้าไปอาศัยอยู่และกัดแทะเพื่อขยายอาณาเขตและเป็นอาหารได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งเนื้อของ Plaswood จะไม่มีลักษณะดังกล่าวเพราะเกิดจากการบีบอัดและการทำละลายเนื้อพลาสติกจนหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน มีความหนาแน่นสูงและไม่มีโพรงอากาศอยู่ภายในจึงสามารถป้องกันการกัดแทะของแมลงต่าง ๆ ได้ดี ทั้งมอดและปลวกข้อดีของพลาสวูดที่เนื้อกว่าไม้ทั่วไป   พลาสวูด เป็นวัสดุที่เกิดจากพลาสติกชนิด PVC โฟมแข็งที่ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิตจนออกมาเป็นวัสดุที่สามารถนำมาทดแทนไม้ได้เป็นอย่างดี แต่เพราะเป็นไม้ที่เกิดจากเนื้อพลาสติกจึงเรียกกันจนติดปากกลายเป็นคำว่า Plaswood เกิดจากการนำพลาสติกชนิดพีวีซีมาผสมกันด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลต่อความหนาแน่นของเนื้อวัสดุ จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ จนสามารถรีดเนื้อวัสดุออกมาเป็นแผ่น ๆ ได้ ซึ่งวัสดุชนิดนี้สามารถนำมาใช้ทดแทนวัสดุไม้ตามธรรมชาติได้ดี ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้ถูกนำมาใช้ในงานต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ      และสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้พลาสวูดปลอดภัยจากการกัดแทะของแมลงชนิดต่าง ๆ นั่นก็คือเนื้อของ Plaswood ไม่ได้เป็นอาหารตามธรรมชาติของแมลงต่าง ๆ เหล่านี้ จึงไม่เป็นที่สิ่งที่ดึงดูดใจหรือล่อให้แมลงต่าง ๆ เหล่านี้เข้ามาหาและหากกินเข้าไปจริงวัสดุชนิดนี้ยังมีคุณสมบัติที่แมลงต่าง ๆ เหล่านี้ไม่สามารถย่อยตามกระบวนการย่อยอาหารตามปกติได้ เมื่อกินเป็นอาหารไม่ได้ เนื้อของพลาสวูดจึงรอดปลอดภัยจากการทำลายของแมลงต่าง ๆ ทั้งมอด มดและปลวกได้เป็นอย่างดี และด้วยคุณสมบัติต่างเหล่านี้จึงทำให้วัสดุชนิดได้รับความนิยมในการนำมาใช้ทดแทนไม้ตามธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วยhttp://www.maxplas.com