ตอบ

ตอบ

ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image

Type the letters shown in the picture:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: Kittipong99010
« เมื่อ: ธันวาคม 14, 2017, 02:24:22 am »

โหลดแนวข้อสอบ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน


- ความรู้เกี่ยวกับสถาบันการบินพลเรือน
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
- การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
- แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
เข้าดูเว็บที่ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน
เข้าดูเพจสอบ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน
เข้าดูยูทูบสอบ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน
เข้าดูบล๊อกที่ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน


 

 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบหัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน

Tags : จำหน่ายแนวข้อสอบ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน,แนวข้อสอบ หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน